2015/07/02 - VENBIS projekto partnerių susitikimas

Liepos 2 d. LEI įvyko projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos“ (VENBIS) partnerių susitikimas.
Projektu siekiama atlikti vėjo energetikos (VE) išvystymo esamos būklės ir plėtros perspektyvų įvertinimą, identifikuoti biologinės įvairovės apsaugai svarbias/jautrias ir konfliktines VE plėtros požiūriu teritorijas bei prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo stabdymo VE plėtrai jautriose teritorijose. Projekto partneriai:
Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos energetikos institutas.