2015/07/23 - „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ Nr. 3

„Lietuvos mokslų akademijos žinios“ Nr. 3

12 psl. rasite LMA tikrojo nario Alberto Malinausko žinutę „Energetikos aktualijos“, kur aprašomas MFChM skyriaus Chemijos sekcijos išvažiuojamasis posėdis Lietuvos energetikos institute.

18 psl. rasite LMA Vandens problemų tarybos pirmininko Prof. Arvydo Povilaičio žinutę „Hidrologiniai Klaipėdos jūrų uosto plėtros aspektai“, kur aprašomas Lietuvos energetikos institute vykusio
LMA Vandens problemų tarybos organizuotas seminaras „Hidrologiniai ir hidrodinaminiai Klaipėdos uosto plėtros aspektai: problemos ir galimi sprendimo būdai“.