2015/07/24 - Lietuvos energetikos instituto inovatyvi technologija: vandenvalos nuotekų dumblas - atsinaujinančiai energijai

Lietuvos energetikos instituto inovatyvi technologija: vandenvalos nuotekų dumblas - atsinaujinančiai energijai
Atspausdinta žurnale „Mokslas ir technika“ 2015 m. Nr. 6.