2015/08/07 - Habil. dr. Brunonas Gailiušis apdovanotas Lietuvos Respublikos jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu

Sveikiname LEI Hidrologijos laboratorijos vyriaus. m. d. habil. dr. Brunoną Gailiušį Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 3P-139  apdovanotą Lietuvos Respublikos jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu.