2015/10/15 - Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas

 

skelbia konkursą

 

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

 

Plazminių technologijų laboratorijoje (1,0 et.)

 

Mokslinio darbo pobūdis: elektros lanko plazmoje vykstančių procesų tyrimas ir technologijų kūrimas (technologijos mokslai).

 

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

 

Plazminių technologijų laboratorijoje:

 

1. Mokslinio darbo pobūdis: plazmos diagnostika ir plazmos būsenos tyrimai (technologijos mokslai) (1,0 et.);

2. Mokslinio darbo pobūdis: vandens garo plazmos savybių, procesų ir reiškinių tyrimas (0,5 et.).

 

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje (1,0 et.)

 

Moksliniam darbui tema „Branduolinių jėgainių apsauginiuose kiautuose vykstančių procesų ir vandenilio saugos tyrimai“ (technologijos mokslai).

 

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijoje (1,0 et.)

 

Moksliniam darbui tema „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo gyvenamuose, visuomeniniuose ir kitos paskirties pastatuose, pramonėje bei kituose sektoriuose tyrimai“ (technologijos mokslai).

 

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje (1,0 et.)

 

Mokslinio darbo pobūdis: energetikos ir ekonomikos sąsajų matematinis modeliavimas (socialiniai mokslai).

 

eiti mokslo darbuotojo pareigas

 

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (1,0 et.)

 

Moksliniam darbui susijusiam su radioaktyviųjų atliekų charakteristikų skaitiniais tyrimais ir radiacinės saugos vertinimais  (technologijos mokslai).

 

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje (1,0 et.)

 

Mokslinio darbo pobūdis: energetikos sektoriaus modeliavimas, įvertinant atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo priemones (socialiniai mokslai).

 

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

 

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (1,0 et.)

 

Moksliniam darbui susijusiam su šilumos mainų ir turbulentinės pernašos eksperimentiniais ir skaitiniais tyrimais  (technologijos mokslai).

 

Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijoje (1,0 et.)

 

Moksliniam darbui „Išmanaus elektros skirstomojo tinklo darbo režimų planavimas“ (technologijos mokslai).

 

Pretendentai pateikia:

Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;

Gyvenimo aprašymą;

Mokslinių darbų sąrašą;

Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

 

Dokumentai priimami iki 2015 m. gruodžio 21 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės
tel. (8 37) 401 815,
el. p.  Svetlana.Petraitiene@lei.lt
www.lei.lt.

Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti www.lei.lt Darbuotojams, Konkursai, atestacija arba  www.lmt.lt , Institucijų skelbimai, Konkursai eiti pareigas, Lietuvos energetikos institutas