2015/10/30 - Projektas „SmaRTGas Baltic"2015 m. spalio 30 d. Malmėje (Švedija) įvyko SmaRTGas Baltic projekto seminaras. Seminaras finansuojamas
Švedijos instituto ir organizuojamas Švedijos kompanijos „Renewtec“ AB, glaudžiai bendradarbiaujant su
Talino technologijos universitetu, Lietuvos energetikos institutu ir Energetikos institutu Lenkijoje.

Biometanas, išgaunamas iš medienos biomasės ar atliekų termocheminės konversijos būdu, gali būti įvairiai
pritaikomas jo sunaudojimui Baltijos jūros regione. Termocheminės konversijos procesas leidžia panaudoti
vietinės kilmės žemos kokybės išteklius bei atliekas, jas paverčiant atsinaujinančiu aukštos kokybės ir mažesnių
CO2 emisijų kuru transportui. Biometano išgavimas termocheminės konversijos būdu yra vienas efektyvesnių būdų,
lyginant su kitomis antros kartos biokuro rūšimis, be to, išgautą biometaną galima lengvai transportuoti panaudojant
jau esamus natūralių gamtinių dujų vamzdynus ar suslegiant.

Dyzelinio kuro ar benzino pakeitimas biometanu turi daugelį privalumų, pvz.: mažesnė oro tarša, žemesnės šiltnamio
efektą sukeliančių dujų emisijos, tiekimo saugumas, prisidėjimas prie regionų plėtros ir naujų darbo vietų sukūrimas.

Projekto SmaRTGas tikslas – ištirti inovacijų klasterio sukūrimo galimybes iš šalių, užsiimančių nedidelio kiekio
biometano gavyba iš biomasės ir atliekų naudojant metanavimo ir dujinimo technologijas, ir, su partnerių pagalba,
plėtoti pietinio Švedijos regiono Scania potencialą tapti nedidelio masto biometano gamybos lydere Švedijoje.

Spalio 29 d. dr. Tomasz Golec, Janina Ilmurzynska, dr. Ülo Kask, dr. Siim Link,
dr. Andrius Tamošiūnas (LEI), dr. Nerijus Striūgas (LEI) ir dr. Jörgen Held
susitiko ir aptarė bendradarbiavimo su Estija, Lietuva, Lenkija ir Švedija galimybes.
Šio susitikimo skaidres galite rasti čia.

Pagrindiniai seminaro teiginiai:

Lietuvos energetikos institutas suinteresuotas galimybe prisijungti prie SmaRTGas inovacijų klasterio, kur LEI
mokslininkai galėtų pritaikyti sukauptą kompetenciją ir sukurtą inovatyvią dujinimo technologiją.Seminaro skaidres ir programą galite atsisiųsti nemokamai šiuo adresu: www.smartgas.se/smartgas-baltic