2015/11/17 - EUROSAFE Tribune cituoja LEI mokslininkus – tarptautinių projektų dalyvius

2015 m. lapkričio leidinyje EUROSAFE Tribune cituojami Lietuvos energetikos instituto mokslininkai,
dalyvaujantys tarptautiniuose branduolinės saugos projektuose.

Egidijus Urbonavičius pristato projektą FAST Nuclear Emergency Tools (FASTNET).

2015 m. spalį pradėtas ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektas
FASTNET (FAST Nuclear Emergency Tools). FASTNET projekto tikslas – sukurti metodiką, kuri apimtų avarinio
radioaktyvių medžiagų nuotėkio įvertinimo ir avarinės parengties planavimo klausimus.

Šį ketverių metų trukmės projektą koordinuoja Prancūzijos organizacija IRSN (Institut de Radioprotection et ee Surete
Nucleaire). Projektą įgyvendina 22 organizacijos, tarp kurių ne tik Europos mokslinių tyrimų institutai, bet ir tokios
organizacijos kaip Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA), JAV Branduolinės saugos komisija (USNRC),
Kanados Branduolinės saugos komisija (CNSC), Rusijos Mokslinis ir inžinerinis centras branduolinei ir radiacinei saugai
(SEC NRS).

Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos mokslininkai daugiausiai prisidės
1-oje darbo užduotyje Duomenų bazės sukūrimas, apdorodami ir klasifikuodami informaciją apie avarines situacijas
įvairių šalių branduolinėse jėgainėse bei sudarydami parametrų, būdingų parinktoms avarijų grupėms, duomenų bazę.

EUROSAFE Tribune citata (.pdf)


Eugenijus Ušpuras
pristato LEI dalyvavimo projekte Severe Accident NETwork of excellence (SARNET) gautą
tiesioginę naudą kuriant instrukcijas Ignalinos AE sunkiųjų avarijų valdymo atvejams.

Lietuvos energetikos institutas projekte SARNET dalyvauja nuo 2004 m. LEI kūrė specifinius ASTEC modelius, skirtus
sunkiųjų avarijų RBMK tipo reaktoriuose ir panaudoto kuro kasetėse analizei, taip pat buvo įgytos naudingos žinios
prognozuojant avarijos atveju išsiskiriančio vandenilio suvaldymą reaktoriaus talpoje. 2004 ir 2009 m. uždarant Ignalinos
AE blokus dalyvavimas SARNET projekte suteikė naudos modeliuojant panaudotų kuro kasečių saugojimo galimas
avarijas ir vandenilio, vandens, oro ir kitų dujų reakcijas saugyklose.

Projekte dalyvavo 40 institucijų iš 22 šalių.

EUROSAFE Tribune citata (.pdf)