2015/12/03 - Seminaro „Lietuvos elektros energetikos dabartis ir perspektyvos“ akimirkos

2015 m. gruodžio 3 d.  LEI įvyko seminaras „Lietuvos elektros energetikos dabartis ir perspektyvos“

Lietuvos energetikos instituto Jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuotame seminare „Lietuvos elektros energetikos
dabartis ir perspektyvos“ aptarta strateginių projektų įgyvendinimo reikšmė šalies energetikos sektoriui, energetinio
saugumo klausimai, iššūkiai bei ateities perspektyvos.

Renginio metu Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vadovo patarėjas Gediminas
Karalius skaitė pranešimą apie svarbiausius Lietuvos strateginius projektus, skirtus integracijai į Europos Sąjungos
elektros energetikos rinką. Paulius Butkus, AB „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus Elektros rinkos ekspertas, apžvelgė 
ateities planus po strateginių infrastruktūros projektų užbaigimo. Elektros energetikos sektoriuje vykdomų projektų įtaką
Lietuvai apibendrino prof. Jurgis Vilemas, Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriaus Energetikos sekcijos
pirmininkas. VDU ir LEI Energetinio saugumo tyrimų centro vadovas prof. Juozas Augutis apžvelgė Energetinio saugumo
įtaką Lietuvos energetikos plėtrai. Apie tai, kaip ateityje galėtume apsirūpinti elektra ir šiluma kalbėjo Lietuvos energetikos
instituto kompleksinių tyrimų vyriausias mokslo darbuotojas dr. Arvydas Galinis. Dr. Virginijus Radziukynas, Lietuvos
energetikos instituto Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijos vadovas, pasakojo apie Išmaniojo tinklo
(angl. smart grid) elektros skirstomajame tinkle kūrimą.