2015/12/10-11 - Projekto BRILLIANT pažintinis vizitas Švedijoje

2015 m. gruodžio 10-11 d. aplankyta Oskarshamn AE (Švedija), branduolinio kuro laikino saugojimo (mažiausiai 40 metų)
baseinai, kietųjų uolienų laboratorija, kurioje galutinio branduolinio kuro saugojimo sąlygų tyrimai atliekami tunelyje iki 450 m
gylyje nuo žemės paviršiaus ir branduolinio kuro galutinio saugojimo konteinerių laboratorija.

Vizitas taip pat buvo nušviestas ir Švedijos vietinėje spaudoje („Oskarshamns-Tidningen“ bei „Nyheterna“ laikraščiuose).

Projekte numatyti dar 3 studijų vizitai į Oskarshamn, kuriuose dalyvaus ne tik projekte dalyvaujančių, bet ir kitų suinteresuotų
institucijų atstovai. Jų metu bus aplankomi Oskarshamno regione esantys branduolinės energetikos objektai bei dalijamasi
gerąja komunikavimo su vietos bendruomenėmis patirtimi.


Pažintinio vizito ataskaita (.pdf)


BRILLIANT - Oskarshamn - 10-11/12/2015