2015/11/27 - Baltijos šalių bendradarbiavimas branduolinės energetikos mokslinių tyrimų srityje

Š. m. lapkričio 27 d. LR Energetikos ministerijoje Lietuvos energetikos institutas organizavo ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projekto „BRILLIANT“ – „Baltijos regiono iniciatyva dėl ilgalaikių inovatyvių branduolinių technologijų“ (angl. Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies) susirinkimą. Pagrindinis susirinkimo tikslas – pristatyti š. m. liepos 1 d. pradėtą vykdyti Europos Komisijos finansuojamą programos „Horizontas 2020“ projektą. Tai buvo pirmasis iš serijos projekte planuojamų susitikimų su politikais ir įvairių lygių sprendimų priėmėjais Baltijos jūros šalių regione.

Susirinkime dalyvavo LR Vyriausybės kanceliarijos, Energetikos, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Užsienio reikalų, Aplinkos ministerijų, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI), NATO Energetinio saugumo centro, „Latvenergo“, Statybininkų asociacijos, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (VPGT), Kauno technologijos universiteto atstovai.

Susirinkimo atidarymo pranešimą pristatė Energetikos ministerijos viceministras A. Spruogis. Jis pažymėjo, kad Baltijos regiono šalys yra sukaupusios patirties ir resursų branduolinės energetikos srityje bei pasidžiaugė matydamas šios srities Lenkijos, Švedijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos organizacijas, susibūrusias bendram tikslui įgyvendinti programos „Horizontas 2020“ finansuojamame projekte. Viceministras tikisi, kad šis projektas inicijuos ir skatins ateities bendradarbiavimą Baltijos šalių regione.

Projekto „BRILLIANT“ dalyviai iš Lietuvos energetikos instituto, Karališkojo technologijų instituto (KTH, Švedija), Nacionalinio branduolinės energetikos tyrimų centro (NCBJ, Lenkija), Latvijos universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro, UAB „VAE SPB“ pristatė projekto tikslus, uždavinius ir siekiamus rezultatus.

„Horizontas 2020“ yra didžiausia iš visų iki šiol vykdytų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų. Šia programa siekiama užtikrinti, kad Europa turėtų pasaulinio lygio mokslą ir technologijas, skatinančias ekonominį augimą. „BRILLIANT“ šiuo metu yra didžiausias Lietuvoje koordinuojamas programos „Horizontas 2020“ projektas.

Pagrindinis projekto „BRILLIANT“ tikslas – nustatyti kliūtis, trukdančias branduolinės energetikos plėtrai Baltijos jūros regiono valstybėse ir parengti rekomendacijas joms pašalinti. Projekte bus siekiama parodyti, kad kliūtys, kurias sunku įveikti kiekvienoje šalyje atskirai, žymiai paprasčiau gali būti įveikiamos bendradarbiaujant regioniniu lygmeniu. Projekte nagrinėjami tokie klausimai, kaip branduolinės energetikos vaidmuo užtikrinant ilgalaikį energijos tiekimą Baltijos jūros šalių regione, branduolinės energetikos programų įgyvendinimo įtaka regiono makroekonomikai ir energetiniam saugumui, mokslinių tyrimų plėtra ir mokslinis bendradarbiavimas Baltijos regione, sprendžiant branduolinių atliekų tvarkymo klausimus, plėtojant branduolinio kuro uždaro ciklo technologijas bei inicijuojant ir vykdant regionui aktualius energetikos srities mokslinius tyrimus.

Vykdant projektą daug dėmesio bus skiriama visuomenei informuoti apie projekto eigą ir pasiektus rezultatus. Siekiama, kad projekto metu inicijuotas bendradarbiavimas taptų tramplynu glaudesniam bendradarbiavimui ir bendriems tarptautiniams projektams, rengiant bendras studijų programas, organizuojant įvairius mokymus specialistams ir studentams.