LEI 2015 m. veiklos ataskaita

 1. LEI veiklos apžvalga 2015 (64 MB. pdf)

LEI 2015 m. finansinės veiklos ataskaitos:

LEI 2015 m. II ketvirčio ataskaita

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 4. Aiškinamasis raštas prie 2015 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

LEI 2015 m. III ketvirčio ataskaita

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Aiškinamasis raštas prie 2015 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
LEI 2015 m. IV ketvirčio ataskaita
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. 2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas