2016 m. kovo 22 d. 10 val.
Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje (AK-202 kab., Breslaujos g. 3 , Kaunas)

TOMAS IEŠMANTAS

gins daktaro disertaciją tema

„ENERGETIKOS TINKLŲ PATIKIMUMO TYRIMAS ESANT NEAPIBRĖŽTIEMS IR NUO LAIKO PRIKLAUSOMIEMS DUOMENIMS“

(technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)

Mokslinis vadovas – dr. Robertas ALZBUTAS
(Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T).


Disertacijos gynimo taryba:doc. habil. dr. Algirdas KALIATKA– pirmininkas
(Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),

prof. habil. dr. Juozas AUGUTIS
(Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija– 06T),

prof. dr. Pierre-Etienne LABEAU
(Universite Libre de Bruxelles, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),

prof. dr. Ričardas KRIKŠTOLAITIS
(Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija– 06T),

prof. dr. Egidijus Rytas VAIDOGAS
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T).Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.

Atsiliepimus siųsti el. paštu  doktorantura@ktu.lt

 

Anotacija:
Energetikos tinklai yra sudėtingos sistemos, turinčios ypatingą svarbą tiek esamam visuomenės būviui, tiek jo kitimui. Sudėtingų sistemų patikimumas yra ypatingos svarbos charakteristika. Viena iš visuomenės stabilaus būvio prielaidų yra ta, jog sistemos, atsakingos už tą būvį, nesuges artimiausiu metu. Kaskadiniai gedimai, išplintantys per visą elektros tinklą, sprogimai gamtinių dujų tinkle, pagrindinių transporto kelių spūstys – tai tik keletas pavyzdžių, kuomet infrastruktūrų sutrikimai smarkiai paveikia visuomenę ir jos įprastą būvį.
Disertaciniame darbe sukurta ir pademonstruota metodika, kuri sudaro galimybę atlikti energetikos tinklų patikimumo analizę ir vertinimą, esant neapibrėžtiems ir nuo laiko priklausomiems gedimo duomenims.  Metodika pritaikyta Lietuvos energetinių tinklų nuo laiko priklausomam patikimumui vertinti.
Nustatyti tokie energetikos tinklų patikimumo vertinimo principai, kuomet gedimo duomenys yra priklausomi nuo laiko, neapibrėžti bei heterogeniški. Tinklų patikimumo teorija papildyta matematiniais modeliais, kurie suteikia galimybę atsižvelgti į gedimų registravimo kriterijų kaitą bei išsamiau vertinti kaskadinių gedimų heterogeniškuose energetikos tinkluose dydį.Disertacijos santrauka (.pdf)