2016/01/12 - MITA atstovų vizitas


Sausio 12 d. Nacionaliniame atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centre (NAP AETMC) lankėsi
MITA atstovai OPEN R&D Lietuva fasilitatoriai Mantas Našlėnas ir Martynas Survilas, bei Klasterių plėtros koordinatorė
Vaidė Sakalauskienė ir MTEPI paramos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Masilionytė-Larionova, kurie supažindino
instituto vadovybę su startuojančio projekto „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga“ (MITAP II) pagrindiniais tikslais. Susitikimo
metu buvo pristatytos NAP AETMC galimybės ir pasiekimai. Svečiai aplankė daugelį centro laboratorijų ir susipažino
su įranga bei jos panaudojimu teikiant paslaugas verslo, studijų ir mokslo institucijoms.