2016/01/15 - Institute vyko projekto "Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (CLIM-EKO)" partnerių darbinis susitikimas.

2016 m. sausio 15 d. Institute įvyko nacionalinės programos projekto
"Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (CLIM-EKO)"
partnerių darbinis susitikimas.

Projekto tikslas – nustatyti aplinkos veiksnių (vandens temperatūros, hidrologinio režimo ir vandens kokybės elementų)
pokyčius ir jų įtaką vandens ekosistemų gyvūnų įvairovei ir produktyvumui bei atlikti kompleksinį poveikio vertinimą  pagal
daugiamečius duomenis ir klimato scenarijus. Tyrimams pasirinkti trys upių baseinai bei Kuršių marios.

Projekte bus atlikta ilgalaikė vandens ekosistemų gyvūnų produktyvumo bei biologinės įvairovės pokyčių prognozė.
Gauti  rezultatai bus panaudoti rekomendacijoms, kaip kintant klimatui išsaugoti  upių ir Kuršių marių  žuvų rūšinę
įvairovę ir išteklius, parengti.

Projekto lyderis - Hidrologijos laboratorija, Lietuvos energetikos institutas. Partneriai: Vilniaus universitetas,
Aleksandro Stulginskio universitetas ir Gamtos tyrimų centras.