2016/01/26 - LEI Mokslo tarybos posėdis

Sausio 26 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu patvirtintas praėjusio posėdžio protokolas,
pristatyta ir patvirtinta instituto 2015 m. veiklos ataskaita, kuri apėmė: LEI veiklos kryptis; kita bendrą informaciją apie LEI;
strateginių LEI veiklos uždavinių vykdymą 2015 m. (energetikos plėtrai svarbius ilgalaikius aukščiausio lygio mokslinius tyrimus;
mokslinių tyrimų rezultatų publikavimą; dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų programose; bendradarbiavimą su verslu;
doktorantų rengimą); instituto viešinimą, darbo sąlygų gerinimą; finansinius rodiklius.

Aptarti ir patvirtinti Mokslo tarybos Finansinės veiklos komisijos parengti 2016 m. instituto vidinės finansinės veiklos
nuostatai. Pristatyta instituto vykdomų ir 2016 m. numatomų baigti ilgalaikių programų vykdymo ataskaita. Patvirtintas
Mokslo tarybos 2016 m. darbo planas.

A. Tamošiūnas Mokslo tarybos nariams pristatė susistemintą informaciją apie Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA)
paskelbtą priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“.