2016/02/04 - Projekto VENBIS partnerių susitikimas2016 m. vasario 4 d. LEI vyko 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos
„Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos
(VENBIS)“
įgyvendinančių partnerių susitikimas.
Susitikimo metu aptarta projekto įgyvendinimo situacija ir pasiekti rezultatai.

LEI užduotys šiame projekte yra sudaryti Lietuvoje veikiančių vėjo elektrinių (VE) GIS duomenų bazę, įvertinti vėjo
energetikos plėtros situaciją ir galimybes bei nustatyti perspektyviausias VE plėtros teritorijas šalies savivaldybėse.

Bendra informacija apie projektą

Projekto koordinatorius – Lietuvos ornitologų draugija, partneriai – Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas ir LEI.

Bendras projekto tikslas - mažinti biologinės įvairovės nykimą Lietuvoje.

Projekto pagrindiniai uždaviniai:


Laukiami rezultatai: