2016/03/01 - Baltijos regiono branduolinės energetikos mokslinių tyrimų projekto „BRILLIANT“ posėdžiai Varšuvoje

2016 m. vasario 29 – kovo 1 dienomis vyko ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projekto
„BRILLIANT“ – „Baltijos regiono iniciatyva dėl ilgalaikių inovatyvių branduolinių technologijų (angl. Baltic Region
Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies
) posėdžiai Varšuvoje (Lenkija).


Vasario 29 d.  Lenkijos energetikos ministerijos patalpose vykusiame posėdyje  projektas BRILLIANT buvo pristatytas
Lenkijos sprendimų priėmėjams ir mokslo institucijoms. Posėdį atidarė Lenkijos energetikos ministerijos sekretorius
A. Piotrowski, kuris atkreipė dėmesį, kad Lenkija šiuo metu yra labiausiai nuo iškasamos anglies priklausanti valstybė
pasaulyje, anglimi kūrenamų jėgainių emisijos neigiamai veikia gyventojų sveikatą, o branduolinė energetika gali ir turi
vaidinti svarbų vaidmenį Lenkijos energetikoje.

Lenkijos energetikos ministerijos Branduolinės energetikos departamento direktorius Z. Kubacki apžvelgė parengtą
ambicingą branduolinės energetikos plėtros programą ir pagrindė poreikį pereiti nuo energijos gamybos iš anglies prie
kitų energijos šaltinių.  Z.Kubacki kalbėjo apie vykdomus paruošiamuosius darbus, skirtus parengti šalies ekonomiką,
verslo kompanijas ir žmogiškuosius išteklius planuojamų naujų reaktorių statybai.

LEI direktorius dr. Sigitas Rimkevičius pristatė bendrą informaciją apie BRILLIANT projektą ir jame dalyvaujančias
organizacijas. Prof. W. Gudowski iš KTH (Švedija) pristatė pranešimus apie branduolinės energetikos situaciją Švedijoje ir
apie e-mokymo galimybes, kurios jau yra išnaudojamos šalyje. Prof. A. Chmielewski iš Lenkijos branduolinės chemijos ir
technologijų instituto (Institute of Nuclear Chemistry and Technology) apžvelgė branduolinės energetikos privalumus ir
atkreipė dėmesį į poreikį šalyje turėti efektyvias techninės paramos organizacijas, kurios galėtų patarti atsakingoms
priežiūros institucijoms branduolinės ir radiacinės saugos klausimais. UAB „VAE SPB“ Licencijavimo skyriaus vadovas
G. Klevinskas pristatė Visagino AE projekto eigą. E. Urbonavičius pristatė Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos (VATESI) viršininko pavaduotojo branduolinei saugai S. Šlepavičiaus parengtą pranešimą apie naujos AE
saugos reguliavimo sistemą Lietuvoje ir pasirengimą naujos AE statybai.

Kovo 1 d. vykusių projekto Tarybos ir Valdybos posėdžių metu pristatytas darbų progresas ir artimiausi ateities planai,
išsamiai aptarta kiekvieno darbų paketo vykdymo eiga, efektyvios projekto vykdytojų komunikacijos klausimai.Posėdžių akimirkos (Waclaw Gudowski nuotraukos)