2016/03/16 - Manto Landausko daktaro disertacijos „H-rangų taikymai netiesinių sistemų ir chaoso tyrimuose“ gynimas2016 m. kovo 18 d. 11 val.

Kauno technologijos universiteto Centrinių rūmų rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73, 402 a.)

MANTAS LANDAUSKAS

gins daktaro disertaciją tema

H-RANGŲ TAIKYMAI NETIESINIŲ SISTEMŲ IR CHAOSO TYRIMUOSE(fiziniai mokslai, informatika – 09P)Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Minvydas Kazys RAGULSKIS

Santrauka


Kviečiame dalyvauti-------


Informatikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

prof. habil. dr. Rimantas BARAUSKAS
(Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P) – pirmininkas;

prof. dr. Romas BARONAS
(Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P);

prof. habil. dr. Vytautas KAMINSKAS
(Vytauto Didžiojo universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P);

prof. dr. Gintaras PALUBECKIS
(Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P);

prof. dr. Jonas RIMAS
(Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P);

prof. dr. Miguel A. F. SANJUAN
(Rey Juan Carlos universitetas, Ispanija, fiziniai mokslai, informatika – 09P).


Disertaciją galima peržiūrėti internete (http://ktu.edu), Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) bibliotekose.

Atsiliepimus siųsti el. paštu  doktorantura@ktu.lt  

Anotacija:
Hankelio matricos yra plačiai taikomos sistemų identifikacijos, pereinamųjų procesų evoliucijos į chaotinius režimus diskrečiose netiesinėse sistemose, netiesinių sistemų jautrumo pradinėms sąlygoms uždaviniuose. Darbe plėtojama H-rango koncepcija, tiriant netiesines dinamines sistemas, atliekant trumpų laiko eilučių prognozavimą. H-rangai (o tiksliau pseudorangai) sistemos parametrų plokštumoje leidžia išskirti sistemos stabilią, nestabilią ir neasimptotinio konvergavimo daugdaras. Šie rezultatai panaudoti kuriant diskrečių ir tolydžių dinaminių sistemų valdymo metodus. Įvertinama slankaus kablelio aritmetikos įtaka H-rangų skaičiavimui ir naudotas LAPACK paketas, kuris labai paspartina H-rangų parametrų plokštumose skaičiavimus lyginant su MATLAB paketu. Algebrinės analizės idėjos (tiesinės rekurentinės sekos rangas) taip pat panaudotos trumpų laiko eilučių prognozavime tiriant realaus magnetometro signalus. Darbo pagrindinė vertė yra H-rango teorijos taikymas, kuris leidžia atrasti ir/ar išskirti visą eilę naujų netiesinių sistemų savybių.