2016/04/21 - KTU pirmakursiai Lietuvos energetikos institute

2016 m. balandžio 21 d. Lietuvos energetikos instituto Vandenilio energetikos technologijų centre svečiavosi
KTU Taikomosios fizikos ir  Medžiagų ir nanotechnologijų studijų programų pirmųjų kursų studentai.

LEI Vandenilio energetikos centro vadovas Darius Milčius studentams skaitė paskaitą, kurios metu apžvelgė inovatyvias
energijos saugojimo technologijas, taikomas transportui, metalo hidridų alternatyvas ir vandenilio technologijų pritaikymo
transportui ateitį. Svečiai aplankė Vandenilio energetikos technologijų centro ir Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios
energetikos laboratorijas, susipažino su šių laboratorijų atliekamais tyrimais bei įranga.