2016/04/21 - LEI Mokslo tarybos posėdis

2016 m. balandžio 21 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu patvirtintas praėjusio
posėdžio protokolas, A. Tamošiūnas pristatė Instituto APC ir Slėnio „Santaka“ pasiekimus ir veiklos planus.
S. Rimkevičius diskusijos kaip pagerinti bendradarbiavimą su verslu metu Mokslo tarybos nariams pateikė Informaciją
apie svarbiausius Lietuvos ir užsienio įmonių užsakytus tyrimų darbus
institute. Patvirtintos doktorantūros studijų kainos
įstojusiems 2016 m., aptarti kiti einamieji klausimai.