2016/04/21 - LST TK 68 „PLASTIKAI“ ir plastikų perdirbėjų konsultacinis pasitarimas

2016 m. balandžio 21 d. LEI  įvyko LST TK 68 „PLASTIKAI“ ir plastikų perdirbėjų konsultacinis pasitarimas, kuriame diskutuota
apie Europos Komisijos Žiedinės ekonomikos veiksmų plano pagrindines nuostatas, susijusias su plastikų atliekų antriniu panaudojimu.
Pristatytos plastikų akredituotų bandymų LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijoje galimybės. Verslo atstovai supažindinti
su Lietuvos energetikos instituto Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centro infrastruktūra.