2016/04/27 - LEI atstovai 9–toje praktinėje konferencijoje „Jūros ir krantų tyrimai 2016“

2016 m. balandžio 27 d. LEI atstovai dalyvavo Klaipėdos universiteto 9–oje praktinėje konferencijoje
„Jūros ir krantų tyrimai 2016“, kur sesijoje „Energetika ir tvari aplinka“ pristatė instituto galimybes dalyvauti
Lietuvos sumaniosios specializacijos prioritetinės krypties „Energetika ir tvari aplinka“  II prioriteto „Energijos ir kuro
gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas“
nuostatų realizavime.

Taip pat buvo pristatyta LEI Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centro infrastruktūra ir
galimybės. Su Klaipėdos universiteto Infrastruktūros ir plėtros prorektoriumi dr. Sauliu Gulbinsku aptartos abiejų institucijų
bendradarbiavimo išplėtimo galimybės.

Konferencijai pasibaigus pasinaudota galimybe susipažinti su UAB „Vėjo projektai“ pagamintu bandomuoju elektro-autobusu.