2016/05/19 - Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas

 

skelbia konkursą

 

 

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

 

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: srautų kamerose ir kanaluose dinamikos tyrimai, siekiant efektyviai valdyti jų maišymąsi, homogeniškumą ir kietųjų dalelių atskyrimą (technologijos mokslai).

 

Plazminių technologijų laboratorijoje:

1.     Mokslinio darbo pobūdis: plazmocheminių procesų tyrimas ir pritaikymas aplinkosaugos sistemose (technologijos mokslai) (1,0 et.);

2.     Mokslinio darbo pobūdis: skaitiniai ir eksperimentiniai plazminių procesų tyrimai bei plazminių technologijų kūrimas  (technologijos mokslai) (1,0 et.);

3.     Mokslinio darbo pobūdis: anglies darinių dangų sintezė atmosferinio ir redukuoto slėgio plazminėse aplinkose ir jų savybių tyrimas (technologijos mokslai) (0,5 et.).

 

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: pernešimo procesų tyrimai branduolių skilimo ir sintezės įrenginiuose (technologijos mokslai).

 

eiti mokslo darbuotojo pareigas

 

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: srautų kamerose ir kanaluose dinamikos tyrimai, siekiant efektyviai valdyti jų maišymąsi, homogeniškumą ir kietųjų dalelių atskyrimą (technologijos mokslai).

 

Degimo procesų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: biomasės degimo bei dujinimo procesų efektyvumo didinimo tyrimai (technologijos mokslai).

 

 

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

 

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje (4,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: srautų kamerose ir kanaluose dinamikos tyrimai, siekiant efektyviai valdyti jų maišymąsi, homogeniškumą ir kietųjų dalelių atskyrimą (technologijos mokslai).

 

Degimo procesų laboratorijoje:

 

1.     Mokslinio darbo pobūdis: granuliuotos biomasės terminių deformacijų tyrimai (technologijos mokslai) (0,5 et.);

2.     Mokslinio darbo pobūdis: skirtingų savybių biokuro deginimo proceso dėsningumo pakurose tyrimas (technologijos mokslai) (0,5 et.).

 

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: vėjo elektrinių galios prognozavimo metodų tyrimai ir taikymas

 

Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijoje (1,0 et.)

Moksliniam darbui tema „Prekybos aktyviosios galios rezervais koncepcija (įtraukiant ir apkrovos atsako paslaugą)  išmaniajame elektros tinkle“ (technologijos mokslai).

 

Pretendentai pateikia:

Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;

Gyvenimo aprašymą;

Mokslinių darbų sąrašą;

Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

 

Dokumentai priimami iki 2016 m. birželio 23 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas, daugiau informacijos teiraukitės  tel. (8 37) 401 815, el. p.  Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt. Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti www.lei.lt Darbuotojams, Konkursai, atestacija arba  www.lmt.lt , Institucijų skelbimai, Konkursai eiti pareigas, Lietuvos energetikos institutas