2016/05/20 - Branduolinės saugos mokymai Lietuvos energetikos institute

Lietuvos energetikos instituto specialistai aktyviai dalyvauja Europos branduolinės saugos mokymo ir konsultavimo instituto European Nuclear Safety Training and Tutoring Institute (ENSTTI) veikloje. Institutas glaudžiai susijęs su Europos techninių saugos organizacijų tinklu ETSON ir šiame tinkle dalyvaujančiomis ES bendrijos techninės saugos organizacijomis. ENSTTI tikslas yra teikti mokymo, konsultavimo ir praktikos paslaugas, vertinant branduolinę ir radiacinę saugą. Siekiama, kad techninės paramos organizacijos dalytųsi patirtimi, siekiant pagerinti branduolinę saugą, skleidžiant žinias ir praktinę patirtį branduolinės saugos kultūros srityje.

Kursų metu nagrinėjami specifiniai branduolinių įrenginių saugos klausimai, kursai skirti jau turintiems patirties klausytojams, o jiems paskaitas skaitantys specialistai turi būti atitinkamos srities ekspertai.


2016 m. gegužės 9-13 d. LEI vyko ENSTTI mokymo kursai „Kritiškumo sauga“ (angl. Criticality Safety), šių mokymų vadovas – dr. R. Pabarčius. Renginys organizuotas vykdant INSC programos projekto MC3.01/11 LOT2 dalį „Branduolinio reguliavimo institucijų ir jų techninės paramos organizacijų mokymas ir konsultavimas“. Šie mokymai skirti besivystančioms ir branduolinę energetiką plėtojančioms (ar planuojančioms plėtoti) šalims, siekiant suteikti ir/ar pagilinti šių šalių ekspertų žinias, patirtį bei gebėjimus vertinant saugą branduolinės energetikos objektuose. Kursuose dalyvavo Malaizijos, Egipto, Nigerijos branduolinės energetikos priežiūros institucijų atstovai. Kursų metu pirma dienos pusė buvo skirta teorinei daliai (reaktorių fizika, kuro deginimas, kritiškumo vertinimas, kuro elemento sauga, modeliavimo priemonės, saugos reglamentavimas ir reikalavimai), paskaitas skaitė LEI darbuotojai bei kolegos iš ENEA (Italija) ir SSTC (Ukraina). Po pietų, vadovaujant dr. A. Tonkūnui, dalyviai savarankiškai atliko iš anksto parengtas praktines užduotis, įgijo pradinę patirtį modeliuojant SCALE programų paketu. Mokymų pabaigoje dalyvių žinios patikrintos egzamino metu, įteikti dalyvio sertifikatai.


9-13 d. mokymų akimirkos


2016 gegužės 16-20 d. LEI vyko ENSTTI kursai skirti branduolinių jėgainių eksploatacijos nutraukimui ir demontavimui „Regulatory Framework for Decommissioning of Nuclear Facilities“. Kursuose dalyvavo Nigerijos, Egipto, Korėjos Respublikos, Vietnamo bei Ukrainos institucijų atstovai. Kursų dalyviams paskaitas skaitė lektoriai iš LEI, IRSN (Prancūzija) bei SSTC NRS (Ukraina). Kursų metu buvo apžvelgtas branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo procesas, reikalingų normatyvinių dokumentų rengimas, reguliuojančių institucijų veikla, eksploatacijos nutraukimo finansavimo mechanizmai bei licenzijos panaikinimo aspektai. Viena kursų diena buvo skirta techniniam vizitui į Ignalinos AE. Vizito metu buvo aplankyti veikiantys radioaktyvių atliekų tvarkymo kompleksai bei 1-ojo energetinio bloko turbinų salė, kurioje baigiami išmontavimo darbai. Paskutinę kursų dieną dalyviai laikė egzaminą, po kurio įteikti sertifikatai patvirtinantys jų dalyvavimą minėtuose mokymo kursuose.16-20 d. mokymų akimirkos

Ekskursijos po LEI metu svečiai buvo supažindinti su instituto padaliniais, jų vykdomais mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbais. Rašytinė apklausa parodė, kad mokymų kursų dalyviai liko patenkinti renginiu, ateityje pageidautų įtraukti praktinius užsiėmimus su MCNP programų paketu. LEI specialistų aktyvus dalyvavimas šio projekto veikloje leidžia įgyti patirties organizuojant panašius kursus bei tobulinti savo kvalifikaciją.