2016/05/31 - Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigasLietuvos energetikos institutas

skelbia konkursą

 

eiti mokslo darbuotojo pareigas

 

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (1,0 et.)

 

Moksliniams tyrimams, susijusiems su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų
atliekų įrenginių saugos vertinimu, atlikti (technologijos mokslai).

 

Pretendentai pateikia:

Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;

Gyvenimo aprašymą;

Mokslinių darbų sąrašą;

Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų)
ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto
darbuotojams netaikoma).

 

Dokumentai priimami iki 2016 m. birželio 23 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab.,
44403 Kaunas, daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815,
el. p.  Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt. Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių
reikalavimų aprašus galima rasti www.lei.lt Darbuotojams, Konkursai, atestacija arba 
www.lmt.lt , Institucijų skelbimai, Konkursai eiti pareigas, Lietuvos energetikos institutas