2016/06/08 - LEI Mokslo tarybos posėdis


2016 m. birželio 8 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu patvirtintas praėjusio
posėdžio protokolas, R. Urbonas pristatė Instituto pasiekimus dalyvaujant programoje „Horizontas 2020“ ir apžvelgė
su dalyvavimu šioje programoje susijusias problemas. Posėdžio metu aptarta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros programų (MTEP) komercinio skyriaus veikla, kurią pristatė A. Tamošiūnas.