2016/07/27 - LEI tyrimo išvada: privalomas šilumos apskaitos prietaisų įrengimas Lietuvoje būtų ekonomiškai neveiksmingas


Energetikos ministerijos užsakymu Lietuvos energetikos instituto mokslininkai išsiaiškino, kad privalomas
šilumos apskaitos prietaisų įrengimas Lietuvoje būtų ekonomiškai neveiksmingas.

Su LEI atlikta studija galite susipažinti Energetikos ministerijos išplatintoje tyrimo santraukoje:

http://enmin.lrv.lt/…/vartotojai-nebus-verciami-pirkti-indi…