2016/08/10 - Kaune įvyko tarptautinė hidrologijos konferencija „Nordic Water 2016“


2016 m. rugpjūčio 8–10 dienomis Kaune, pirmą kartą Lietuvoje, vyko 29-toji tarptautinė hidrologijos konferencija „Nordic Water 2016“.

Pagrindinė konferencijos idėja  – apžvelgti ir aptarti hidrologijos mokslo svarbą tvariam vandens išteklių naudojimui ir valdymui.
Konferencijos metu mokslininkai ir hidrologijos specialistai apsikeitė hidrologijos žiniomis, aptarė svarbiausius kintamuosius,
darančius įtaką vandens ciklui, pažangiausius jų įverčio ir prognozavimo metodus bei modelius.

Konferencijos metu aptartos šios temos:
1. Klimato ir gamtos pokyčių įtaka hidrologijoje.
2. Hidrologijos įtaka sausumos ekosistemoms ir šiltnamio dujų emisijoms
3. Sudėtingų hidrologinių procesų modeliavimo metodai ir technologijos
4. Aplinką tausojantis vandens išteklių valdymas agrikultūroje, miško ir urbanistinėje aplinkoje.
5. Paviršinių ir gruntinių vandenų sąveika
6. Hidrologija ES vandens išteklių politikoje – vandens kokybės ir užtvindymo rizikos valdymas
7. Vandens ekologija ir pažeistų ekosistemų atstatymas.
8. Hidroenergija ir vandens išteklių panaudojimas energijai pagaminti (atsinaujinantys energijos ištekliai)

Šią, pirmąją Lietuvoje, Šiaurės šalių hidrologijos konferenciją organizavo Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos
laboratorija
, kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu ir Šiaurės hidrologų asociacija
(angl. Nordic Associacion for Hydrology,  NHF). Nors konferencija daugiausiai vienija Skandinavijos ir Baltijos šalis,
tačiau šiais metais sulaukta dalyvių ir iš tokių šalių, kaip Lenkija, Kinija, Japonija, Portugalija, Islandija, Rusija ir kt.
Iš viso konferencijoje apsilankė per šimtas dalyvių iš 18 šalių.


Nordic Water 2016