2016/09/02 - LEI mokslininkai, kartu su Norvegijos ir Čekijos partneriais, rengia projektą, kuriuo, pasitelkiant interneto technologijas, siekiama skatinti energijos vartotojus taupyti energiją pastatuose


2016 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 2 d. Lietuvos energetikos institute lankėsi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
„Horizontas 2020“ projekto paraiškos „Energijos vartotojų motyvavimas keisti elgseną, siekiant taupyti energiją pastatuose
ir miestų mikrorajonuose, naudojant interneto technologijas“ konsorciumo dalyviai iš Norvegijos ir Čekijos respublikos.

Vizito metu aplankyta AB „Kauno energija“, kur demonstruotos šilumos tiekimo tinklo nuotolinio valdymo galimybės,
paaiškintas naujų vartotojų prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo procesas ir pademonstruota rekonstruojama
šilumos tiekimo tinklo magistralės atkarpa Savanorių prospekte.
 
Svečiai taip pat lankėsi viename iš Kauno mieste modernizuotų namų, kur susipažino su atnaujinimo pasiekimais,
iššūkiais ir įgyvendintais technologiniais sprendimais.

Lietuvos energetikos institute diskutuota ir tartasi dėl projekto paraiškos koncepcijos, numatomų darbų ir paraiškos rengimo.
Susitikimą organizavo Lietuvos energetikos institutas. Susitikimas iš dalies finansuotas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros
vykdomo projekto „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2“ (TYKU 2).


MBES meeting at LEI 02-09-2016