2016/10/06 - Vilniaus Pilaitės gimnazijos moksleiviai LEI


Spalio 6 d. LEI lankėsi Vilniaus Pilaitės gimnazijos ir kitų šalių (Prancūzijos, Ispanijos) 11-12 klasių mokiniai, dalyvaujantys
Erasmus+ mainų programos Tarptautinės energetikos mokyklos veikloje. Į ekskursiją atvyko 55 mokiniai ir 4 mokytojai.

Į didžiąją salę susirinkusiems dalyviams LEI Atviros prieigos centro vadovas R. Levinskas papasakojo apie instituto veiklą,
turimą įrangą ir pagrindines mokslinių tyrimų kryptis.
Vėliau mokiniai aplankė LEI Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų, Degimo procesų laboratorijas, bei Vandenilio energetikos
technologijų centrą
, kur buvo supažindinti su čia atliekamais tyrimais bei naudojama įranga. Kol viena grupės domėjosi
laboratorijų veikla, kita dalyvavo vėjo energetikos edukacijoje - kūrė mentes vėjo elektrinių modeliams ir matavo modelių
generuojamą energiją. Mokytojai ne tik susidomėję stebėjo užsiėmimus, bet ir patys įsitraukė į veiklą bei dalinosi mintimis
apie galimus bendrus projektus ateityje.

Po užsiėmimų visi dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje instituto sodelyje ir atsisveikino pilni įspūdžių ir naujų žinių.

Pupils of Vilnius Pilaite gymnasium visit LEI
L. R. Žiemio (LEI) nuotr.