2016/11/09 - LEI atstovai EUROSAFE forume ir ETSON posėdžiuose
Lietuvos energetikos instituto direktorius S. Rimkevičius, Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas E. Ušpuras
ir v.m.d. G. Stankūnas 2016 m. lapkričio 7-9 d. dalyvavo EUROSAFE Forume bei Europos techninės saugos
organizacijų tinklo (ETSON) posėdžiuose, Vokietijoje.

Lapkričio 7 d. Miunchene vykusios EUROSAFE forumo plenarinės sesijos metu Europos techninės saugos organizacijų tinklo (ETSON),
Belgijos, Vokietijos atstovai pristatė pranešimus ne tik branduolinės energetikos saugos, bet ir informacinių technologijų ir
kibernetinio saugumo, civilinės aviacijos saugos srityse. Taip pat pristatyti atrinkti ETSON jaunimo konkurso dalyvių pranešimai
(tame tarpe ir LEI atstovo G. Stankūno pranešimas). Pirmą kartą surengta ETSON Cafe kontaktų mugė, kur ETSON
organizacijos pristatė savo veiklas, keitėsi bendradarbiavimui naudinga informacija. Mugės metu pristatytos instituto
kompetencijos branduolinės energetikos tyrimų srityje bei LEI koordinuojamo programos „Horizontas 2020“ projekto
BRILLIANT informacinė medžiaga. Instituto direktorius S. Rimkevičius

Lapkričio 8 d. Forume organizuoti 5 seminarai:
* branduolinių įrenginių saugos vertinimas;
* branduolinių įrenginių saugos tyrimai;
* atliekų tvarkymas, eksploatacijos nutraukimas ir įrangos išardymas;
* radiacinė apsauga, aplinkosauga ir avarinė parengtis;
* branduolinių įrenginių ir medžiagų saugumas.

Lapkričio 9 d. LEi atstovai dalyvavo ETSON generalinės asamblėjos posėdyje, vykusiame Gachingo mokslinių tyrimų centre,
GRS kompanijoje. Posėdyje aptartos ETSON veiklos, ETSON bendradarbiavimas su Tarptautine branduolinės energetikos
agentūra (TATENA), ETSON strategijos dokumento redakcijos bei plėtros klausimai.

Forumo ir posėdžių metu susipažinta su naujausiais Europos techninės paramos organizacijose atliktais darbais. Aptarta
tolimesnė veikla ir bendradarbiavimas vykdant ETSON tinklo veiklą. Apsikeista idėjomis su ETSON partneriais dėl naujų iniciatyvų.


LEI archyvo nuotr.