2017/01/25 - LEI Mokslo tarybos posėdis

2017 m. sausio 25 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu aptarti instituto 2016 m. baigtų
ilgalaikių energetikos mokslo programų vykdymo rezultatai (R. Urbonas), patvirtinti Mokslo tarybos Finansinės veiklos
komisijos parengti 2017 m. instituto vidinės finansinės veiklos nuostatai (N. Striūgas), aptartas Mokslo tarybos 2017 m.
darbo planas (E. Ušpuras), bei pristatyta informacija apie valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių
minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo pakeitimus (S. Rimkevičius).LEI Scientific Council Meeting 25-01-2017
R. L. Žiemio (LEI) nuotr.