2017/03/01 - LEI įvyko seminaras „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje“


2017m. vasario 28 d. Lietuvos energetikos institute įvyko seminaras, tema „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje (proceso koordinavimas, stebėsena, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimas)“.

Seminaras organizuotas įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vykdomą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ tarptautinį projektą „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas“ (angl. Facilitating Multi-level governance for energy efficiency, „multEE).

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti energijos vartojimo efektyvumo politikos planavimo ir jos įgyvendinimo kokybę, taikant inovatyvias stebėsenos, vertinimo schemas bei tobulinant koordinavimą tarp atsakingų organizacijų.

Seminare dalyvavę atstovai iš Energetikos, Ūkio ministerijų, Energetikos Agentūros, mokslo bei verslo organizacijų išklausė pranešimus apie vykdomą projektą, gautus rezultatus, aptarė energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo eigą bei problemas Lietuvoje.

Seminaro metu skaitytų pranešimų medžiaga:

R. Škėma (Lietuvos energetikos institutas)
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje“,

T. Norvydas (VĮ „Energetikos agentūra“)
Sutaupytos energijos apskaičiavimas ir priežiūra Lietuvoje“,

M. Stonkus (LR Energetikos ministerija)
Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES įgyvendinimas Lietuvoje“,

V. Stasiūnas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija)
Daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, įgyvendinant Efektyvumo direktyvos reikalavimus“.

Renginio akimirkos
multEE seminar
L. R . Žiemio (LEI) nuotr.

      multEE.eu