2017/03/14 - Energetikos ministerija: Ateinančių ketverių metų darbuose – prioritetas energijos vartotojui

2017 kovo 13 d. patvirtintame Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyti ir svarbiausi ateinančių ketverių metų darbai
energetikoje. Daugiausia dėmesio bus skiriama valstybės energetinį saugumą stiprinančių infrastruktūros projektų įgyvendinimui,
energijos vartojimo efektyvumo skatinimui ir mažosios, į vartotoją orientuotos, energetikos plėtrai.

Daugiau informacijos – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išplatintame pranešime