2017/04/20 - LEI Mokslo tarybos posėdis


2017 m. balandŽio 20 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu apžvelgti instituto Atviros prieigos
centro (APC) ir Slėnio „Santaka“ pasiekimai bei veiklos planai (A. Tamošiūnas), patvirtintos doktorantūros studijų kainos
įstojusiems 2017 m. bei  patvirtinta prof. R. Viskantos vardinės premijos kandidatų atrinkimo komisijos sudėtis, aptarta nauja
Instituto publikacijų vertinimų nuostatų redakcija bei LEI mokslo padalinių vadovų skyrimo tvarkos aprašas. R. Urbonas ir
A. Tamošiūnas tarybos nariams pristatė Informaciją apie svarbiausius Lietuvos ir užsienio įmonių užsakytus tyrimų darbus,
buvo diskutuojama kaip pagerinti bendradarbiavimą su verslu.

LEI Scientific Council meeting 20-04-2017
L. R. Žiemio (LEI) nuotr.