2017/04/27 - Informacinio renginio „Klimato kaitos projektai: naujos finansavimo galimybės“ medžiaga2017 m. balandžio 27 d. Lietuvos energetikos institute įvyko Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūros informacinis seminaras apie ES aplinkos ir klimato politikos programą LIFE bei dvišalių vystomojo
bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo galimybes, naudojant Klimato kaitos specialiosios programos lėšas.

Programa
Daugiau apie projektų finansavimą besivystančiose šalyse

Pranešimų skaidrės

A.Šmitienė (LIFE programos finansavimo galimybės) APVA
L.Čeičytė (LIFE programos klimato kaitos prioritetai) AM
L.Čeičytė, R.Miškinis (Klimato kaitos spec.programa. Dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo projektai) AM
N.Zableckis (LIFE projektų įgyvendinimas praktiškai) LGF
P.Kunčinas (UAB BOD Group patirtis-vystomojo bendradarbiavimo projektas Malaizijoje)
V.Auglys (Klimato kaitos politikos tikslai) AM
V.Auglys (Papildantys nacionaliniai finansiniai instrumentai) AM
V.Sučila (UAB Energetikos projektai patirtis-vystomojo bendradarbiavimo projektas Moldovoje)

Renginio akimirkos:
Programa LIFE - klimato kaitos projektų finansavimas
LEI archyvo nuotr.