2017/06/09 - Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą


INFORMACIJA apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą:

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA), adresas: Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuva, tel.: (8 5) 213 3139, faksas (8 5) 213 3141, el. paštas: leonas.liubauskas@rata.lt .
  1. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – Lietuvos energetikos institutas, adresas: Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 401 891; (8 37) 401 891, faksas (8 37) 351 271, el. paštas: povilas.poskas@lei.lt; arturas.smaizys@lei.lt.
  1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas.
  1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Širvintų rajono savivaldybė, Jauniūnų seniūnija, Bartkuškio miškas, Žaliosios girininkijos 53 kvartalas.
  1. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas:
    Sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Širvintų rajono savivaldybės administracija.
  1. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 706) 62 008, faksas (8 706) 62 000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.
  1. Išsamiau susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galima – RATA buveinėje: Verkių g. 36, Vilnius, per 10 darbo dienų, darbo valandomis nuo skelbimo publikavimo spaudoje datos; internetiniuose tinklapiuose www.rata.lt ir www.lei.lt.

Pasiūlymus raštu, el. paštu galima teikti PAV dokumentų rengėjui Lietuvos energetikos institutui aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa