2017/06/23 - MOSTA išvada: LEI – tarp sėkmingiausių Lietuvos institutų


2017 m. birželio 22 d.  Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA)  paskelbtoje Lietuvos mokslo, studijų
ir inovacijų būklės 2016 m. apžvalgoje Lietuvos energetikos institutas (LEI) įvardintas tarp sėkmingiausių Lietuvos
mokslinių tyrimų institutų
.

Apibendrinant Lietuvos mokslinių tyrimų institutų (129-132 p.) veiklos rodiklius MOSTA apžvalgoje pažymima:
Dalis mokslinių tyrimų institutų – FTMC, GTC, LAEI bei LEI – daugelyje aspektų atrodo konkurencingesni bei geriau
atitinkantys iškeltus kriterijus. Šie institutai produktyviau publikuojasi, pasižymi aukštesne mokslinių publikacijų kokybe,
sėkmingesniu dalyvavimu tarptautinėse mokslo projektų programose bei uždirba daugiau lėšų iš verslo.


 Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės 2016 m. apžvalga

Apie Lietuvos mokslo ir studijų būklės 2016 m. apžvalgą:

leidinys bukle 2016Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) parengtoje apžvalgoje susisteminta naujausia
informacija, atspindinti Lietuvos mokslo ir studijų būklę 2016 m. Pristatomi 2015–2016 m. priimti pagrindiniai
sisteminio lygmens sprendimai ir iniciatyvos, turėjusios įtakos mokslo ir studijų būklei bei jos kaitai. Išskiriami
pagrindiniai Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai ir juos pagrindžiančios tendencijos.
Pateikiama lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos studijų, mokslo ir inovacijų sistemų apžvalga. Apžvelgiamas
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų – kolegijų, universitetų ir mokslinių tyrimų institutų – tinklas. Pristatomi
baziniai mokslo ir studijų rodikliai. Remiamasi oficialiąja statistika, registrų duomenimis, teisės aktais,
2014–2016 m. MOSTA atliktais teminiais tyrimais, oficialiai pateiktomis ekspertinėmis įžvalgomis.