2017/06/20 - H2020 projekto „EnergyKeeper“ darbinis partnerių susitikimas

EnergyKeeper

Birželio 19-20 d. įvyko ES H2020 projekto EnergyKeeper darbinis susitikimas, kurio metu aptarti projekto organizaciniai klausimai. Susitikime LEI atstovavo Rolandas Urbonas ir Arturas Klementavičius. Birželio 19 d. aplankytas Wageningen universitetas bei būsima projekto įrangos testavimo vieta. Birželio 20 d. susitikimas vyko Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) patalpose Petene.

Projekto „EnergyKeeper“ tikslas – sukurti ir išbandyti naują elektros energijos kaupimo technologiją, ją pritaikant išmaniajame elektros tinkle (angl. smart grid). Tiriamoji ir demonstracinė projekto dalys apims 5 sritis: energijos kaupimą, duomenų perdavimą elektros tinkle, elektros tink­lo valdymą, vartotojų/klientų įtraukimą į tinklo valdymą (angl. demand side response, arba DSR) bei verslo modelius.

Projekto vykdymo metu kompozitinių medžiagų ir konstrukcinių naujovių pagrindu bus sukurta nauja aplinkai draugiška oksidacinė-redukcinė srautinė baterija. Skirtingai nei analoguose, šioje baterijoje energijos kaupimo procesas bus ,,technologiškai atskirtas“ nuo įkrovimo-iškrovimo greičio reguliavimo proceso. Tai leis lanksčiai valdyti baterijos sukauptą atiduodamą energiją bei panaudoti ją srovės dažnio ir įtampos nestabilumams elektros tinkle mažinti arba švelninti. Planuojama, kad projekto metu sukurtos sistemos galia leis teikti atsinaujinančių energijos išteklių sugeneruotos elektros energijos saugojimo ir išmanaus paskirstymo paslaugas nuo 200 iki 1500 namų ūkių.

Projekto tarptautiniam konsorciumui vadovauja Lietuvos energetikos institutas. Projekte  dalyvauja 10 partnerių iš Lietuvos, Vokietijos, Nyderlandų, Italijos, Ispanijos, Izraelio, tarp kurių – pažangiausios mokslinių tyrimų ir technologijų kompanijos „Jena­batteries“, „Pisga Software and Commu­ni­cation“, „ICM Division Industrial“, „Energy Team SP“ ir kitos.

Daugiau apie projektą: www.energykeeper.eu

Susitikimo akimirkos:
H2020 project "EnergyKeeper" partners meeting in Netherlands
R. Urbono (LEI) nuotr.