2017/08/08 - LEI hidrologijos laboratorijos ekspertai dalyvavo ekologinio debito nustatymo mokymuose Latvijoje


2017 m. liepos 3-21 d. Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorijos ekspertai (Jūratė Kriaučiūnienė, Diana Šarauskienė, Darius Jakimavičius, Diana Meilutytė-Lukauskienė, Vytautas Akstinas, Aldona Jurgelėnaitė, Tomas Virbickas ir Vytautas Kesminas) projekto ECOFLOW  rėmuose dalyvavo ekologinio debito nustatymo mokymuose, kurie vyko Latvijoje (Saldus, Brocene). Mokymus vedė ekspertai iš Italijos ir Lenkijos.

Pirmąją mokymų savaitę M. Bussettini (ISPRA, Italija) supažindino mokymų dalyvius su ekologinio debito sąvoką remiantis Europos sąjungos direktyva, upių tinklo hierarchine struktūra ir biologiniu monitoringu įvertinant upių hidromorfologiją. Tuo tarpu P. Vezza (Turino universitetas, Italija) gilinosi į ekologinį debitą, jo vertinimą reguliuotose tarpvalstybinėse upėse ir biologinius duomenis skirtus žuvų rūšių pasiskirstymo modeliams kurti mezo-buveinių skalėje bei daug dėmesio skyrė upių ekologinėms buveinėms ir upių hidromorfologijai.

Antrąją mokymų savaitę ekspertai F. Comiti (Bozen-Bolzano universitetas, Italija) ir B. Belletti (Milano universitetas, Italija) perskaitė pranešimus temomis: „Nešmenų pernaša upių sistemoje“, „Upių tinklo morfologinės charakteristikos“, „Morfologinės kokybės indeksas“ ir „Geomorfinių elementų nustatymo ir klasifikavimo sistema“.

Paskutinės, trečiosios, mokymų savaitės metu projekto ekspertai išklausė šių lektorių paskaitas: P. Parasiewicz (Sakowicz vidaus žuvų institutas, Lenkija), P. Vezza, A. Zanin (Turino universitetas, Italija) ir t.t. Paskaitų metu buvo gilinamasi į upių mezo-buveinių modeliavimą, hidromorfologinių duomenų rinkimą (ekspedicijų metu), MapStream programinę įrangą, biologinius duomenis žuvų rūšių pasiskirstymo modeliavimui mezo-buveinėse, SimStream įrankį skirtą QGIS programinei įrangai ir t.t.

Taip pat mokymų metu vyko ekspedicijos ir eksperimentiniai matavimai Imula, Ciesare, Ada ir Škede upių baseinuose (aplankant ir apžiūrint Pakulu ir Škedes mažąsias hidroelektrines) su projekto metu įsigyta lauko tyrimų įranga.

Mokymų akimirkos:
ECOFLOW - ecological flow estimation training
LEI archyvo nuotr.


Ši publikacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios publikacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis publikacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.