2017/08/08 - Projekto ECOFLOW pirmieji lauko tyrimai Ventos upės baseine ir prie Rūdikių HE

2017 m. liepos 31 – rugpjūčio 4 dienomis įvyko pirmieji lauko tyrimai Ventos upės baseine ir šalia Rudikių hidrolelektrinės (HE),
kur projekto ekspertai (Jūratė Kriaučiūnienė, Diana Šarauskienė, Darius Jakimavičius, Diana Meilutytė-Lukauskienė, Vytautas Akstinas,
Aldona Jurgelėnaitė ir Vytautas Kesminas) atliko hidromorfologinius upės tyrimus bei rinko biologinius duomenis įvairiose upės atkarpose.


ECOFLOW - first habitat survey


Ši publikacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios publikacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis publikacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.