2017/11/14 - 16-as Lietuvos energetikos instituto programos „Horizontas 2020“ projektas

Car, by Rowan Heuvel, CC0

Prasidėjo derybos su Europos Komisija dėl programos „Horizontas 2020“ projekto „Lanksti kombinuota elektros, šilumos
ir degalų transportui gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių
“ (Flexible combined production of power, heat and
transport fuels from renewable energy sources, FLEXCHX). Projekto koordinatorius – VTT, Suomija. Tarp 10 projekto dalyvių –
trys Lietuvos institucijos: Lietuvos energetikos institutas, UAB „Enerstena“ ir AB „Kauno energija“.


Pagrindiniai projekto tikslai
:

Sukurti integruotą šilumos, elektros ir transporto degalų gamybos technologiją naudojant biomasės/atliekų dujinimą bei
utilizuojant perteklinę atsinaujinančių energijos šaltinių generuojančią elektros energiją: saulėtu arba vasaros metu atsinaujinantys
degalai bus gaminami iš biomasės ir vandenilio, pastarasis gaunamas vandens elektrolizės būdu panaudojant pigią perteklinę
elektros energiją. Tamsiu paros metu arba žiemą, jėgainė dirbs įprastu režimu, kuomet naudojama biomasė šilumos
poreikiams užtikrinti, o maksimaliam efektyvumo užtikrinimui papildomai generuojama elektros energija bei skystieji bio-degalai.

Projekto metu bus sukurti pagrindiniai technologiniai įrenginiai, tokie kaip dujinimo įrenginys (1 MW galios), sintetinių dujų
valymo ir kondicionavimo įrenginiai, Fisher-Tropsh degalų sintezės reaktoriai bei jų veikimas bus patikrintas sąlygose artimose
realioms.

Taip pat bus sudarytas techno-ekonominis Europos žemėlapis numatytos technologijos pritaikymui, kuriame bus galima matyti
kokiose vietovėse, kokios galios ir kokiu mastu būtų galima plėsti šias technologijas.

Pagrindiniai socialiniai ir aplinkosauginiai rodikliai bus pagrįsti atlikus technologijos gyvavimo ciklo analizę (angl. Life cycle
assesment (LCA)).

Projekto trukmė 36 mėnesiai. Numatoma projekto pradžia kovo mėn.