2017/12/07 - Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas


Lietuvos energetikos institutas
skelbia konkursą

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: gamtinių dujų ir oro mišinio, įmaišant sintetines dujas, degimo proceso tyrimai  (technologijos mokslai).

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje (2,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: srautų kamerose ir kanaluose dinamikos tyrimai, siekiant efektyviai valdyti jų maišymosi homogeniškumą ir kietųjų dalelių atskyrimą (technologijos mokslai).

Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijoje (2,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas (nagrinėjami klausimai susiję su išmaniosios apskaitos bei duomenų surinkimo ir mainų platformos (Data Hub) vystymu) (technologijos mokslai).


Pretendentai pateikia:

Dokumentai priimami iki 2018 m. vasario 16 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p.  Svetlana.Petraitiene, www.lei.lt.
Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Konkursai → atestacija arba www.lmt.lt → Institucijų skelbimai → Konkursai eiti pareigas → Lietuvos energetikos institutas.