2017/12/14 - Baigėsi branduolinių įrenginių saugos mokymai Alžyro specialistams

ENSTTI 

Lietuvos energetikos institute, šių metų rugsėjo 11 – gruodžio 1 dienomis buvo pravesti 12 savaičių trukmės mokymo kursai tema „Branduolinių įrenginių saugos įvertinimas. Tikimybinė ir deterministinė saugos analizė. Branduolinių reaktorių neutronų kinetikos modeliavimas“. Šie mokymo kursai vykdomi pagal Tarptautinės atominės energetikos agentūros projektą „Žinių bazės kūrimas ir kompetencijos branduolinės saugos įvertinimo srityje stiprinimas“ (ORACLE projektas Nr. 3060501).

Lietuvos energetikos institutui, kaip ENSTTI (Europos branduolinės saugos organizacijų mokymo ir treniravimo instituto) nariui, buvo patikėta pravesti dviejų Alžyro specialistų kvalifikacijos kėlimą. Kursų klausytojai buvo Alžyro branduolinės energetikos specialistai Djemai MERROUCHE ir Hocine BENKHARFIA iš Branduolinių tyrimų centro Birine.

Kursų metu Lietuvos energetikos instituto mokslininkai supažindino Alžyro specialistus su branduolinės saugos pagrindais ir deterministine bei tikimybine saugos analize detaliau. Mokymo kursai buvo vykdomi pagal ENSTTI metodologiją, perteikiant mūsų specialistų žinias paskaitų, konsultacijų metu, taip pat kursų dalyviai atliko individualias užduotis ir parengė darbo ataskaitas, kurios kursų pabaigoje įvertintos LEI ekspertų, dalyvaujant ENSTTI kursų vadovei.

Tai jau treti panašūs mokymai Alžyro specialistams, kurių tematikos suderintos, kad kuo geriau atspindėtų svečių poreikius.
 

ENSTTI Nuclear Safety training at LEI for Algerian specialists
L. R. Žiemio (LEI) nuotr.