LEI 2017 m. veiklos ataskaita

 1. 2017 m. instituto veiklos ataskaita

LEI 2017 m. finansinės veiklos ataskaitos:

LEI 2017 m. I ketvirčio ataskaita
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita

LEI 2017 m. II ketvirčio ataskaita
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

LEI 2017 m. III ketvirčio ataskaita

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita


LEI 2017 m. IV ketvirčio ataskaita

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita