2018/10/15 - AB „Kauno energija“ pristatyta kaip gerosios praktikos pavyzdys LEI vykdomame tarptautiniame projekte

Lietuvos energetikos institutas vykdo programos „Interreg BSR“ projektą „Baltic Energy Areas – A Planning Perspective“ („Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos“, sutrumpintai – BEA/APP), kurio tikslas – tobulinti teritorinį planavimą, įvedant naujus planavimo kriterijus bei siekiant pereiti prie atsinaujinančios energetikos. Kaip sėkmingą pavyzdį projekto vykdytojai nurodo AB „Kauno energija“ vykdomą energijos gamybos iš biokuro plėtrą.

Daugiau informacijos rasite AB „Kauno energija“ 2018 m. spalio 10 d. pranešime „AB „Kauno energija“ pristatyta kaip gerosios praktikos pavyzdys dar viename tarptautiniame projekte“.