2018/11/26 - Įvyko Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis


2018 m. lapkričio 22 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu aptartos MOSTA tarptautinių
ekspertų institutų vertinimo atskaitos (2014 ir 2018 m.)
, bei Darbo grupės pasiūlymams dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos
kokybės gerinimo parengti patikslinta ataskaita
. Taip pat posėdžio metu aptartos 2019 m. LEI Finansinės veiklos nuostatos,
pristatytas LEI mokslinis darbas, siūlomas teikti Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų konkursui.


LEI Mokslo tarybos posėdis (2018-11-22)
L. R. Žiemio (LEI) nuotr.