LEI 2018 m. veiklos ataskaita

 1. 2018 m. instituto veiklos ataskaita


LEI 2018 m. finansinės veiklos ataskaitos:


LEI 2018 m. I ketvirčio ataskaita
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
LEI 2018 m. II ketvirčio ataskaita
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
 4. Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
LEI 2018 m. III ketvirčio ataskaita
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
LEI 2018 m. IV ketvirčio ataskaita
 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (2018 4-as ketvirtis)
 4. Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio