2019/05/09 - Įvyko visuotinis LEI darbuotojų susirinkimas


2019 m. gegužės 9 d. įvyko visuotinis Lietuvos energetikos instituto darbuotojų susirinkimas.

Susirinkimo metu Instituto direktorius Sigitas Rimkevičius darbuotojams pristatė LEI 2018 m. veiklos ataskaitą:
(1) Apžvelgti 2018 m. svarbiausi mokslo padalinių pasiekimai, LEI mokslininkams įteikti apdovanojimai ir premijos;
(2) pristatyti 2018 m. mokslinės veiklos rodikliai: tyrimų rezultatų publikavimas, dalyvavimas tarptautinėse mokslinių
tyrimų programose, instituto bendradarbiavimas su verslu, doktorantų rengimas; (3) apžvelgti 2018 m. finansiniai rodikliai;
(4) darbuotojai supažindinti su užsienio ekspertų palyginamojo MTEP vertinimo bei LMT kasmetinio vertinimo rezultatais;
(5) apžvelgdamas Instituto ateitį Direktorius aptarė strateginių LEI MTEP veiklų kryptis, pristatė EK siūlymus ES mokslinių
tyrimų programai (2021-2027) „Horizon Europe“, aptarė iššūkius ir būdus jiems įveikti.