2019/08/30 - Susitikimas su AB „Panevėžio energija“ generaliniu direktoriumi


2019 m. rugpjūčio 30 d. įvyko susitikimas su AB „Panevėžio energija“ generaliniu direktoriumi Petru Diksa. Susitikimo metu aptarti bendrovei šiuo metu aktualūs klausimai, galimo bendradarbiavimo sritys bei laukiantys iššūkiai šilumos sektoriuje. Petras Diksa taip pat paprašė plačiau padiskutuoti apie LEI atliekamus metrologinius matavimus bei mokslinius tyrimus ir eksperimentinę bazę įvairių rūšių biokuro tyrimams ir jo praktiniam panaudojimui. Buvo pristatyti AB „Panevėžio energija“ planai investuoti į AEI resursų panaudojimo projektų įgyvendinimą, realizuojant pažangiausias technologijas.

Instituto atstovai Sigitas Rimkevičius, Rolandas Urbonas ir Rimantas Bakas trumpai pristatė galimas bendradarbiavimo su Panevėžio miesto savivaldybe ir energetikais sritis esamoje Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“, bei būsimoje programoje „Horizontas Europai“ (2021-2027).